Jarné zasadnutie Učenej spoločnosti

Pozývame Vás na jarné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v stredu 14. marca o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

V prvej, verejnej časti odznie prednáška Dr. Mariána Krajčího o téme, za ktorú bola udelená Nobelova cena za chémiu 2011: Objav kvázikryštálov.

V druhej, neverejnej časti zasadnutia sa budeme venovať príprave volieb do UčS.