Voľby do Učenej spoločnosti

Dňa 19. júna 2012 sa na Valnom zhromaždení UčS budú konať voľby do Učenej spoločnosti. Vaše návrhy (nutne aj v elektronickej forme) podávajte do 19. apríla 2012 na sekretariát UčS podľa
odporúčanej osnovy návrhu na člena UčS.

Členovia učenej spoločnosti majú prístup ku zoznamu kandidátov.

Ďalšie materiály k voľbám: volebný poriadok, dotazník posudzovateľa.

(foto V.Šmihula)