Zasadnutie Učenej spoločnosti

Pozývame Vás na ďalšie jarné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v stredu 11. apríla o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

S prednáškou na tému revitalizácia jazier na príklade Štrkoveckého jazera v Bratislave vystúpi Prof. RNDr. František Hindák, DrSc.,
emeritný člen našej spoločnosti a pracovník Botanického ústavu SAV. V ďalšej časti sa budeme ďalej venovať príprave volieb nových členov UčS.