prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. - podpredseda

fyzik
Rok narodenia: 
1957
riadny člen
podpredseda Rady Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

RCQI FÚ SAV

Tel.: 
+421 (0)2 20910 702
Email: 
buzek@savba.sk
Oblasť výskumu: 
kvantová informácia, kvantová optika
Životopis: 
Najvýznamnejšie výsledky: 

1. M.Hillery, V.Buzek, and A.Berthiaume: "Quantum secret sharing." Phys. Rev. A 59, 1829 (1999). | PDF |

2. F.DeMartini, V.Buzek, F.Sciarrino, and C.Sias: "Experimental realization of the quantum universal NOT gate." Nature 419 No. 6909, 815 (2002). | PDF |

3. R.Derka, V.Buzek, and A.Ekert: "Universal algorithm for optimal state estimation from finite ensembles." Phys. Rev. Lett. 80, 1571 (1998). | PDF |

4. V.Buzek and M.Hillery: "Quantum copying: Beyond the no-cloning theorem." Phys. Rev. A 54, 1844 (1996). | PDF |

5. P.Rungta, V.Buzek, C.M.Caves, M.Hillery, and G.J.Milburn: "Universal state inversion and concurrence in arbitrary dimensions." Phys. Rev. A 64, 042315 (2001). | PDF |