Májové zasadnutie Učenej spoločnosti

Pozývame Vás na májové zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 18. mája o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

S prednáškou na tému Jazyk a zmena vystúpi Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, PhD. z Univerzity Karlovej v Prahe. Opíše mechanizmus vývoja jazyka matematiky. Najprv zavedie šesť parametrov, ktoré umožňujú opísať vývoj jazyka matematiky: logickú silu, expresívnu silu, metodickú silu, integratívnu silu, explanatorickú silu a konštitutívnu silu. Potom na príklade jazyka algebry ukáže mechanizmus, pomocou ktorého sa príslušné parametre jazyka menia.

Po prednáške Prof. Kvasza Vás budeme ďalej informovať o príprave volieb nových členov UčS.