Valné zhromaždenie UčS a voľby

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie UčS, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2012 o 14:00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE FÚ SAV. Hlavným bodom programu budú voľby nových členov UčS.

(foto V.Šmihula)