Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

archeológ
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Archeologický ústav SAV Nitra

Tel.: 
+421 (0)37 6943118
Najvýznamnejšie výsledky: 

Eneolit a doba bronzová v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe vrátane Eurázijskej oblasti a Kaukazu. Otázky kultúrnych kontaktov s bližšími i vzdialenejšími oblasťami. Problematika sídliskovej štruktúry a sociálnej stratifikácie. Metalurgia farebných kovov, opevnené sídliská, pohrebiská a pohrebný rítus.