Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

chemik
Rok narodenia: 
1943
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav polymérov SAV

Tel.: 
00421 2 3229 4340
Oblasť výskumu: 
biodegradovateľné plasty, elektricky vodivé polyméry