PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

historička
Rok narodenia: 
1947
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Historický ústav SAV

Oblasť výskumu: 
dejiny medzinárodných vzťahov
Životopis: 
Najvýznamnejšie výsledky: 

Štúdie z dejín vzťahov medzi Francúzskom a strednou Európou od konca 18. storočia do súčasnosti.