Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1954
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Elektrotechnický ústav SAV

Tel.: 
+421 - 2 - 5922 2555
Oblasť výskumu: 
materiálový výskum v elektrotechnike