prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

matematik
Rok narodenia: 
1949
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Matematický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 57510412