prof. RNDr. Mária Hrmová, DrSc.

molekulárna biochemička
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Australian Centre for Plant Functional Genomics (ACPFG), University of Adelaide, Australia

Tel.: 
+61 8 8313 7160
Oblasť výskumu: 
biochémia, štrukturálna biológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Významne prispela k rozvoju biochémie a štrukturálnej biológie. Charakterizovala primárnu štruktúru, aktivitu a funkciu viacerých enzýmov podieľajúcich sa na výstavbe bunkových stien rastlín.