Ing. Igor Lacík, DrSc.

chemik
riadny člen
člen Rady Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav polymérov SAV

Tel.: 
+421-2-3229-4400
Oblasť výskumu: 
využitie biopolymérov v medicíne