RNDr. Eva Majková, DrSc.

fyzička
Rok narodenia: 
1950
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Fyzikálny ústav SAV

Oblasť výskumu: 
multivrstvy a nanoštruktúry
Najvýznamnejšie výsledky: 

Priekopníčka v oblasti výskumu usporiadaných nanočasticových súborov; originálne poznatky v oblasti usporadúvania sa nanočastíc, identifikácia vertikálnej korelácie nanočastíc v multivrstve.