Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1959
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Fakulta matematiky, fyziky a informatikyUK Bratislava

Oblasť výskumu: 
jadrová a časticová fyzika a ich aplikácie v geofyzike a kozmickom výskume
Najvýznamnejšie výsledky: 

Vypracoval MC metódy pre aplikácie v kozmickom výskume. Zúčastnil sa projektu, ktorý viedol k objavu vody na Marse.