Ing. Mária Omastová, DrSc.

chemička
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav polymérov SAV

Tel.: 
+421 - 2 - 5477 3308, kl. 2
Oblasť výskumu: 
elektrovodivé a kompozitné polyméry