Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc.

fyzik a chemik tuhých látok
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav geotechniky SAV Košice Institut für Nanotechnologie, Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko

Oblasť výskumu: 
mechanochémia