doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc.

matematička
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Matematický ústav SAV

Oblasť výskumu: 
kvantové štruktúry