Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

biofyzik
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Biofyzikální ústav Akademie věd ČR, Brno

Oblasť výskumu: 
elektrochémia nukleových kyselín
Najvýznamnejšie výsledky: 

Ako 30-ročný založil elektrochémiu nukleových kyselín jednoautorským článkom v Nature. Má druhý najvyšší h-faktor (57) v ČR.