doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

onkológ
Rok narodenia: 
1933
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej onkológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59327426
Email: 
exonalt@savba.sk