PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc.

sinológ
Rok narodenia: 
1933
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Ústav orientalistiky SAV

Oblasť výskumu: 
čínska kreatívna literatúra a literárna kritika