Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

archeológ
Rok narodenia: 
1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2012
Afiliácia: 

Archeologický ústav SAV Nitra

Oblasť výskumu: 
mladšia doba bronzová