Jazyk vedy - letná séria prednášok Prof. Kvasza

Pozývame Vás na sériu piatich prednášok Prof. RNDr. Ladislav Kvasza, PhD. z Univerzity Karlovej v Prahe na tému Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky. Budú sa konať v v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke, v pondelok 27. augusta o 13.30-15:00, v utorok 28. augusta doobeda o 10.00-11:30 aj poobede o 13.30-15:00, a vo štvrtok 30. augusta a v piatok 31. augusta o 13.30-15:00.

Videozáznam z prednášok: 1, 2, 3, 4, 5.

Často sa stáva, že významní vedci prinášajú okrem svojich vedeckých objavov aj určitú jazykovú inováciu - menia pravidlá syntaxe či sémantiky jazyka svojej vednej disciplíny. Stačí spomenúť Planckove kvantá (t.j. porušenie princípu spojitosti) alebo de Broglieho vlny (t.j. porušenie princípov klasickej korpuskulárnej ontológie). Dá sa dokonca ukázať, že mnohé objavy sú s takouto jazykovou inováciou úzko zviazané. Ide o to, ze jazykovými prostriedkami predchádzajúcimi príslušnú inováciu nebolo možné vyjadriť, či jasne formulovať myšlienky, ktoré vedci inovátori chceli sformulovať. Takáto analýza zmien syntaxe a sémantiky jazyka vedy je vhodným nástrojom pre analýzu vedeckých objavov. V sérii prednášok sa z hľadiska jazykových inovácií pozrieme na dielo Galilea, Descarta a Newtona a pokúsime sa ukázať hlavné momenty, ktoré odlišujú jazyk stredovekej aristotelovskej fyziky od jazyka modernej newtonovskej vedy.