Slávnostné zasadnutie UčS SAV

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV vo štvrtok 13. septembra o 15.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na tomto zasadnutí budú odovzdané diplomy novým členom UčS SAV, a odznie prednáška Prof. RNDr. J.Masarika, DrSc., na tému Aplikácie kozmického žiarenia vo výskume Zeme, Marsu a meteoritov.