Valné zasadnutie UčS

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV v piatok 5. apríla o 14.00 v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Na tomto zasadnutí odznie výročná správa o činnosti UčS za rok 2012, a prednášky Prof. RNDr. P.Samuelyho na tému Pravidelné hodnotenie vedeckých organizácií SAV: Quo vadis? a RNDr. E.Majkovej, DrSc. na tému Stratégia výskumu, vývoja a inovácií SR do r. 2020.