Nová Rada Učenej Spoločnosti

Na valnom zhromaždení Učenej spoločnosti SAV bola dňa 6.11.2013 zvolená nová Rada Učenej spoločnosti SAV v zložení
    prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.,
    prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.,
    prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.,
    doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc.,
    doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
Za predsedu Učenej spoločnosti bol v druhom kole volieb zvolený doterajší vedecký tajomník UčS prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Za podpredsedu Rady Učenej spoločnosti bol zvolený prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. a za vedeckého tajomníka UčS prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.. Nová rada bude v tomto zložení pôsobiť 4 roky.