Stanovisko UčS k transformácii SAV

Nasledujúce stanovisko k transformácii SAV bolo prijaté v rámci uznesení na Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti dňa 12.5.2014.