doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.

chemik
Rok narodenia: 
1938
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav polymérov SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54771641