Valné zhromaždenie UčS

V utorok 19. 5. 2015 sa o 15:00 hod. v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV. Hlavnými bodmi programu boli správa o činnosti SAV za rok 2014 so zameraním na špičkový výskum v podaní predsedu SAV, prof. P. Šajgalíka, predstavenie dokumentu “SAV 2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied” podpredsedníčkou SAV, Dr. E. Majkovou ako aj analýza doc. V. Baláža o tom, čo môžu priniesť daňové úľavy pre výskum.