Valné zhromaždenie UčS

Jesenné VZ UčS sa uskutoční v utorok, 1. decembra 2015 o 15:00 hod, v prednáškovej miestnosti pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Rozprava k súčasnej situácii a postaveniu UčS, aj vzhľadom na zatiaľ nerealizovaný legislatívny zámer otvorenia sa UčS pre celú vedeckú komunitu SR.
3. Doplňujúca voľba člena Rady.
4. Rozhodnutie o konaní volieb do UčS, schválenie časového harmonogramu a limitu pre počet nových riadnych členov
5. Informácia o Koncepcii hodnotenia vedeckých pracovísk SAV (M. Omastová) - zaujatie stanoviska UčS na základe diskusie.
6. Rôzne