PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

historik
Rok narodenia: 
1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Historický ústav SAV

Tel.: 
+421(0)2 52925753 kl. 217