Noví členovia Učenej spoločnosti SAV

Dňa 30. 3. 2016 volilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied nových členov z návrhov od vedeckých rád ústavov SAV ako i samotných členov Učenej spoločnosti. Volebný proces pozostáva z viacerých krokov. Ešte pred volebným valným zhromaždením prechádza každý návrh anonymným hodnotením od piatich vylosovaných členov UčS, pričom do samotnej voľby plénom Učenej spoločnosti postupujú iba návrhy, ktoré získajú nadlimitnú podporu podľa schváleného Volebného poriadku UčS. Na samotnom valnom zhromaždení boli v dvoch kolách za riadnych členov zvolení:

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava
Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV, Bratislava
Ing. Matej Jergel, DrSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Ing. Ján Kuzmík, DrSc., Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava
Ing. Juraj Lapin, DrSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava

Za emeritného člena Učenej spoločnosti SAV bol zvolený:

Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave.