Ing. Matej Jergel, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1954
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Fyzikálny ústav SAV