RNDr. Anton Krištín, DrSc.

ekológ
Rok narodenia: 
1956
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Ústav ekológie lesa SAV

Email: 
kristin@savzv.sk