Ing. Ján Kuzmík, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1960
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Elektrotechnický ústav SAV