Ing. Juraj Lapin, DrSc.

strojár, materiálový inžinier
Rok narodenia: 
1960
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV