Prof. Dr. Anton Zeilinger

fyzik
Rok narodenia: 
1945
čestný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

University of Vienna

Oblasť výskumu: 
entanglement