MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc.

fyziologička, patofyziologička
Rok narodenia: 
1951
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2016
Afiliácia: 

Ústav pre výskum srdca SAV