doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1952
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2017
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice

Tel.: 
+421 (0)55 79 22 307
Email: 
flachb@saske.sk
Oblasť výskumu: 
fyzika kondenzovaných látok, silne korelované systémy