PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

historik
Rok narodenia: 
1961
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2017
Afiliácia: 

Historický ústav SAV

Oblasť výskumu: 
zaoberá sa americkou zahraničnou politikou a československo-americkými vzťahmi v období po druhej svetovej vojne, históriou OSN a osobnosťami z radov Slovákov pôsobiacich v službách československej diplomacie.
Najvýznamnejšie výsledky: 

Spoluautor a editor 14 publikácií a autor 10 vedeckých monografií. V roku 2015 vydal vo vydavateľstve Veda knihu San Francisco 1945. Vznik Organizácie Spojených národov. Bratislava : Veda, 2015, 287 s.