Prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

fyzikálny chemik
Rok narodenia: 
1963
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2017
Afiliácia: 

Oddelenie fyzikálnej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Tel.: 
+421 (0)2 5932 5750
Oblasť výskumu: 
Fyzikálna chémia - molekulová spektroskopia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Popis úlohy redoxných kovov pri vzniku oxidačného stresu v živých systémoch.