prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc.

historik
Rok narodenia: 
1943
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav dejín umenia SAV

Tel.: 
+421 (0)2 57510129