Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

matematik
Rok narodenia: 
1960
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2017
Afiliácia: 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Matematický ústav SAV

Tel.: 
+421(0)2/602 95 781, +421(2)57510 416
Oblasť výskumu: 
kvalitatívne vlastnosti dynamických systémov
Najvýznamnejšie výsledky: 

Analytické ako aj numerické výsledky o existencii periodických, chaotických a iných riešení v nelineárnych dynamických systémoch v konečných ako aj v nekonečno rozmerných priestoroch, napríklad skúmanie dynamiky oscilátorov so suchým trením, parciálnych diferenciálnych rovníc opisujúcich kmitanie tyče alebo aplikácie do ekonómii. Vyšetrovanie kvalitatívnych vlastností diskretizácii diferenciálnych rovníc.

  1. M. Fečkan: Topological degree approach to bifurcation problems, Berlin : Springer, 2008.
  2. M. Fečkan: Bifurcation and chaos in discontinuous and continuous systems, Beijing ; Berlin : Higher Education Press ; Springer, 2011.
  3. M. Fečkan, M. Pospíšil: Poincaré-Andronov-Melnikov analysis for non-smooth systems, Amsterdam, Academic Press, 2016.