prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.

farmakológ
Rok narodenia: 
1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej farmakológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59410653
Oblasť výskumu: 
Action of adrenergic, nonadrenergic-noncholinergic, spasmolytic, local anesthetic and reactive oxygen scavenging drugs on smooth muscles and their autonomous innervation.
Životopis: 
Najvýznamnejšie výsledky: 

1 monografia, viac ako 350 vedeckých článkov, 11 Českých a Slovenských Patentov, 6 z nich v rôznych krajinách a 3 Euro-patenty. Viac ako 1500 citácií.