RNDr. Peter Biely, DrSc.

chemik
Rok narodenia: 
1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Chemický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59410275