prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

virológ
Rok narodenia: 
1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Virologický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59302454