Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

biochemik, biotechnológ
Rok narodenia: 
1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Chemický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59410211