prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.

informatik
Rok narodenia: 
1958
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

ETH Zurich, Matematický ústav SAV

Tel.: 
+41 44 632 4408
Oblasť výskumu: 
diskrétna optimalizácia, komunikačná zložitosť
Najvýznamnejšie výsledky: 

The study of the relative power of determinism, nondeterminism and randomness in computation.

1. J.Hromkovic: Algorithmics for Hard Problems, Springer 2001, 2003, 2004
2. J.Hromkovic: Theoretical Computer Science, Springer 2004 , Teubner 2001 (in German)
3. J.Hromkovic: Design and Analysis of Randomized Algorithms, Springer 2004, Teubner 2003 (in German)
4. J. Hromkovic: Communication Complexity and Parallel Computing, Springer 1998
5. J.Hromkovic, R.Klasing, A.Pelc, P.Ruzicka, W.Unger: Dissemination of Information in Communication Networks, Springer 2005