prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

farmakologička
Rok narodenia: 
1949
riadny člen
členka Rady Učenej spoločnosti
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 57510134