doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.

genetik
Rok narodenia: 
1952
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Tel.: 
+421 (0)2 6029 6444
Oblasť výskumu: 
molekulárna genetika
Najvýznamnejšie výsledky: 

Výskumná aktivita je zameraná na molekulárnu analýzu predovšetkým tých oblastí ľudského genómu, ktorých zmena alebo poškodenie štruktúry alebo funkcie zapríčiňuje závažné dedičné ochorenia, časté v populácii Slovenska. V rámci riešenie výskumných projektov boli postupne analyzované na DNA úrovni gény zodpovedné za také ochorenie ako je cystická fibróza, fenylketonúria, hemofília A, Duchenneova a Beckerova svalová dystrofia, spinalne svalové atrofie typu I - III, Huntingtonova chorea, alkaptonúria, kongenitálny glaukóm, Wilsonova chorova, hluchota a pod. Dosiahnuté výsledky prispeli k objasneniu štruktúry a funkcie príslušných oblastí ľudského genómu.